Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/oipcoir/public_html/wp-content/plugins/1sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4461

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/oipcoir/public_html/wp-content/plugins/1sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4465

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/oipcoir/public_html/wp-content/plugins/1sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4461

Warning: Illegal offset type in isset or empty in /home/oipcoir/public_html/wp-content/plugins/1sitepress-multilingual-cms/sitepress.class.php on line 4465

افتخاری دیگر برای شرکت پیشگامان صنعت نفت

  به گزارش روابط عمومی شرکت پیشگامان صنعت نفت این شرکت موفق به اخذ مجوز فعالیت در حوزه جایگاه های عرضه سوخت CNG از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تحت برند "پیشگامان" گردید.…
oipco.ir

راه اندازی وب سایت شرکت پیشگامان صنعت نفت

  مفتخریم به اطلاع شما بازدیدکنندگان گرامی برسانیم که سایت شرکت پیشگامان صنعت نفت به آدرس WWW.OIPCO.IR راه اندازی و آماده بهره برداری شما عزیزان قرار گرفت. این سایت دارای قابلیت های  ویژه جهت نمایندگان شرکت پیشگامان صنعت نفت و همچنین م…