مراسم بهره برداری از طرح کهاب جایگاه فجر تحت برند پیشگامان صنعت نفت با حضور افتخاری مدیرکل محیط زیست استان و معاونین ، نماینده مجلس تنکابن ، مدیرعامل منطقه چالوس و معاونین ، امام جمعه شهرستان تنکابن ، ریاست محیط زیست تنکابن ، فرماندار و معاون شهردار منطقه ، رئیس ناحیه تنکابن ، نایب رئیس انجمن صنفی جایگاهداران مازندران ، نماینده دفتر ولایت فقیه و مدیرعامل شرکت پیشگامان صنعت نفت و مدیران برند پیشگامان و کارشناسان حوزه توزیع سوخت