به گزارش روابط عمومی شرکت پیشگامان صنعت نفت برند “پیشگامان” موفق به قرارگرفتن در وندور لیست سازندگان مجاز دستگاه کهاب شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گردید.

مدیرعامل شرکت پیشگامان صنعت نفت جناب آقای ابوالحسن یزدان پناه ضمن تشکر و قدر دانی از تلاش شبانه روزی متخصصان و کارشناسان این شرکت که موفق به ساخت دستگاه بومی و داخلی کهاب و در جهت اجرای اهداف بلند هلدینگ پیشگامان شده اند بیان نمودند دستگاه مذکور با بالاترین راندمان کاری دربین دیگر دستگاه ها می باشد که در جهت حفاظت از محیط زیست کشور عزیزمان ساخته شده است.