شرح کلی و اهداف سیستم سوخت رسان سیار:

  • برند پیشگامان در نظر دارد یک سیستم مدرن و نوین که به تازگی در سطح جهان به خصوص در کشورهای توسعه یافته و پر جمعیت برای سوخت رسانی به خودرو ها راه اندازه شده است را در ایران عرضه نماید. باید توجه داشت یک دستورالعمل کلی را شرکت ملی نفت ایران ابلاغ نموده است و تیم فنی و مهندسی برند پیشگامان قصد دارد این سیستم را به طور صحیح و جامع در ایران پیاده ساز نماید.
  • از بزرگترین مشکلات سوخت رسانی در ایران کمبود جایگاه های عرضه سوخت بوده و این امر باعث دور بودن مسیرهای سوخت گیری و شلوغی شدید جایگاه های عرضه سوخت شده است. بنابراین این پروژه عظیم به شدت حیاتی بوده و یکی از راههای گره گشا می باشد.
  • تیم فنی و مهندسی در شرکت پیشگامان به طور کامل تمامی شرکت های سازنده را تحت نظر گرفته و با آنها وارد مذاکره شده تا بهترین سیستم را وارد خیابانها و راههای ایران نماید.
  • باید توجه داشت که هدف شرکت اجرای این روش به بهترین شکل ممکن چه از لحاظ سودآور بودن و چه از لحاظ کیفیت عرضه سوخت می باشد.
  • گفتنی است شرکت پیشگامان یک نگاه کلی در این مورد داشته که شامل بومی سازی تجهیزات و ایجاد یک موقعیت شغلی مناسب برای جوانان ایران است.

عملیات اجرای روش فوق:

برند پیشگامان درنظر دارد خودروهای سیار سوخت را با استفاده از استانداردهای صادره ازسوی شرکت ملی نفت ایران تجهیز نماید و در سطح شهرها و جاده های شهری مستقرکند.

در ابتدای این پروژه عظیم سوخت رسانی در سطح شهر تهران و در مجتمع های مسکونی و تجاری و اداری بزرگ انجام می‌گردد که به مرور در سطح شهر تهران و در دیگر شهرهای بزرگ ایران رخ می‌دهد.شایان ذکر است شرکت پیشگامان در نظر دارد تا در معابر بین شهری خودروهای سوخت رسان خود را مستقر نموده تا به مردم ایران زمین به بهترین شکل ممکن سوخت‌رسانی را انجام دهد.