یک نهاد منتخب بین المللی از کلیه آزمایشگاه های فعال در زمینه تجهیزات ضد انفجار که گواهینامه استاندارد ۱۷۰۲۵ را ازILAC و یا یک AB معتبر اروپایی اخذ کرده اند دعوت به همکاری می نماید. جهت اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمایید.