حضور مدیر عامل شرکت پیشگامان صنعت نفت آقای مهندس یزدان پناه در برنامه زنده تلویزیونى بارکد از شبکه ایران کالا(شبکه بازار سابق) روز پنجشنبه ٢٣ اسفند.

این برنامه ساعت ١٩ همزمان از شبکه ایران کالا (قابل دریافت از کانال ٢١ گیرنده هاى دیجیتال) و سایت شبکه به آدرس iktv.ir و همچنین ماهواره بدر پخش مى شود.
فرمانس ماهواره بدر ١١٨٨١ -عمودى ٢٧۵٠٠ sr