شرکت پیشگامان صنعت نفت مفتخر است با موفقیت از نخستین طرح کهاب و دیسپچینگ در ایران در مرزن آباد منطقه چالوس جایگاه لبخند بهره برداری نماید