به گزارش روابط عمومی شرکت پیشگامان صنعت نفت این شرکت موفق به اخذ مجوز فعالیت در حوزه جایگاه های عرضه سوخت CNG از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران تحت برند “پیشگامان” گردید.