مجوز دائم برند پیشگامان

 

به گزارش روابط عمومی شرکت پیشگامان صنعت نفت، این شرکت با نام تجاری پیشگامان موفق به اخذ مجوز دائم فعالیت در حوزه فرآورده های نفتی مایع (بنزین – نفتگاز) از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گردید.

شایان ذکر است با کسب این مجوز شرکت پیشگامان صنعت نفت در لیست شرکتهای زنجیره ای سوخت دارای مجوز دائم فعالیت قرار گرفت