به گزارش روابط عمومی شرکت پیشگامان صنعت نفت این شرکت موفق به اخذ مجوز بهره برداری از جایگاه های CNG تحت پوشش این شرکت از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران گردید.