افتخاری دیگر در شرکت پیشگامان صنعت نفت
به گزارش روابط عمومی شرکت پیشگامان صنعت نفت جایگاه عرضه سوخت لبخند مرزن آباد تحت برند “پیشگامان” موفق به کسب لوح تقدیر جایگاه نمونه و برتر در سطح ناحیه مرکزی در منطقه چالوس گردید.

در متن این لوح جناب آقای تورج امانی مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه چالوس از خدمات جایگاه لبخند در این منطقه قدردانی کردند و با تاکید به اینکه فعالیت های این جایگاه در چارچوب دستورالعمل های شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران میباشد قدر دانی نمودند.

مدیرعامل شرکت پیشگامان صنعت نفت جناب آقای ابوالحسن یزدان پناه ضمن تشکر و قدر دانی از مدیریت محترم جایگاه لبخند جناب آقای سلیمانی ابراز امیدواری کردند که با تلاش های شبانه روزی مجموعه پیشگامان در جهت نیل به اهداف بلند هلدینگ پیشگامان گام های دیگری خواهیم برداشت.