آمادگی شرکت پیشگامان صنعت نفت جهت افتتاح طرح کهاب و دیسپچینگ در جایگاه لبخند مرزن آباد منطقه چالوس برای نخستین بار در ایران